sign

tel. +420 777 802 689 | info@mlock.eu

facebook youtube 500px

mlock


mlock je kreativní agentura sdružující profesionální team mladých lidí na volné noze z reklamního, hudebního a filmového průmyslu. Při zpracování zakázek klademe důraz na nejnovější kreativní postupy, technologie, design a originální pojetí. mlock se kromě individuálních zakázek pro malé i významné velké klienty zaměřuje také na produkci a organizaci vlastních uměleckých projektů a vizí.

mlock is creative agency that is putting together young professional freelancers focused on advertising, music and motion picture industry. We put emphasis on the most current creative attitude, technology, design and original concept. mlock pays individual attention to both small or large clients. Furthermore, mlock produces and manages own art projects and visions.


web


není web jako web. Nezáleží vždy jen na dobrém designu, který je v dnešní době samozřejmostí, ale především na funkčnosti, přehlednosti, originalitě, vhodném propojení např. se sociálními sítěmi, optimalizaci pro vyhledávače a vytvořením kampaně po internetu. mlock Vám na míru připraví též efektní flash spot, banner, e-shop, navrhne redakční systém nebo vybuduje kompletní internetový portál.

Quality of websites can be very different. Fine design should be a standard service today`s. But there is much more to offer – functionality, clear arrangement, originality, appropriate connection with social nets, search engine optimization or creation of own internet campaign. mlock tailor-makes impressive and effective flash spots, banners, and e-shops or generates editorial systems or complete internet portals.


design/print


mlock sleduje nejnovější trendy v grafice, kreativním designu, vizuálu log a jejich aplikace v rámci firemní corporate identity až po kvalitní tiskové služby. Za příznivé ceny nabízíme kompletní reklamní servis a digitální a tiskové výstupy od vizitek po bannery, kalendáře, originální publikace, reklamní polepy až po fotografické tisky pro nejnáročnější klienty.

mlock follows the most current trends in graphics, creative design and logo visuals and applies this knowledge in generating corporate identity or high-quality print service. mlock offers easy way how to get, for favourable price, complete advertising service, digital and print items from visiting cards, banners and calendars to original paperback, posters and exclusive large scale photo prints.


photo


Vizuální stránka reklamy a projektů často vychází z profesionální fotografie a dokumentace. Zde Vám Jan Hodač a jeho kolegové garantují špičkové obrazové zpracování Vaší vize od jednoduchých promo fotografií po rozsáhlé umělecké portfolio. Máme kvalitně vybavená fotostudia v Mostě a v Praze a přenosné mobilní sestavy. Organizujeme také fotografické workshopy, kurzy, výstavy a audiovizuální projekce.

Visual part of advertisement and projects is often based on professional photography and documentation. mlock guaranties that Jan Hodač and his coleagues perform top-quality visual processing of your vision from simple promo photography to extensive art portpholio. We operates well equipped photo studios in Most and Prague and furthermore we handle mobile photo sets. mlock organizes photo workshops, courses, exhibitions and audiovisual projections.


video

mlock vyrábí originální reklamní spoty, hudební videoklipy, efektní upoutávky nebo dokumentární filmy včetně postprodukce. Samozřejmostí jsou drobné animace, zpracování audio podkladů, dabing, vytváření trailerů až po audiovizuální slideshow.

mlock creates original commercial spots, music videoclips, effective trailers or documentary films including post-production service. Our standard video service includes small-scale animation, audio processing, dabing, trailer and audiovisual show making.


music

mlock volně spolupracuje také s řadou hudebníků, performerů a kapel a podporuje nebo se přímo podílí na koncertech, akcích, vystoupeních, festivalech nebo hudebních promo klipech. Spolupracujeme s kvalitním nahrávacím studiem, ve svém týmu máme lidi schopné vytvořit originální hudební podklady, sound či krátký jingle.

mlock independently cooperates with many musicians, performers and bands, supports them or takes part in concerts, shows, exhibitions, festivals and promo clips. We cooperate with high-quality record studio and competent people, that is why we are able to create original background music, sound or jingle.


projects


děláme kompletní realizaci uměleckých projektů od návrhu loga, vizuálu, grafického designu, webových stránek, spotů, flash bannerů, výstavních katalogů, profesionálních výstavních systémů včetně adjustace, zajištění programu, vernisáže až po řízení a koordinace celé mediální kampaně. mlock dokáže díky svému širokému záběru a zkušenostem zrealizovat a produkovat jakýkoliv Váš start-up projekt, vizi nebo dělat support Vašeho uměleckého jména.

We realize art projects as a complete package – from logo creation, visual concept, graphic design, web site, video spots, flash banners, exhibition publications, professional exhibition systems including appropriate adjustation, arrangement of schedule, program or performer, management of exhibitions or we simply prepare and coordinate whole medial campaign. mlock has wide-range skills and experience and feels confident in production or support of your start-up project, vision or artistic brand.


people


mlock v rámci konkrétních akcí volně spolupracuje se zajímavými tvářemi z uměleckého, modelingového nebo hudebního světa a showbyznysu.

mlock independently cooperates with remarkable people from artistic, modeling, music and show business.


workshops


mlock ve spolupráci s předními českými fotografy v čele s Janem Hodačem dlouhodobě organizuje tématické workshopy. Za zmínku stojí krajinářské workshopy, Uhelné safari, modelingové workshopy zaměřené na playboy styl a glamour nebo kurzy točení digitální zrcadlovkou ve spolupráci s centrem Fotoškoda, půjčovnou fototechniky Saskia a portálu DigiFilm.cz. Od roku 2014 se tématické fotoworkshopy konají v exkluzivní spolupráci s Offroad Safari www.offroadsafari.cz.

mlock organizes photo workshops on long-term basis in cooperation with the top czech photographers. Leading person of the workshops is photographer Jan Hodač. Workshops from several past years were focused on landscape photography, lignite mine photographic excursion called Uhelné safari, or modeling, playboy and glamour style. Another topic was video shooting with digital camera and this course was prepared in cooperation with Fotoškoda centre, Saskia (rental phototechnique shop) and portal DigiFilm.cz.


clients

Agrofert Holding
AMSF Asociace mezinárodní spolupráce firem
Attanera car
Casino Palace Roma
Galerie Central Most
Czech Coal Group
Česká Rafinérská
Český statistický úřad
ČEZ
Diamo
Fireclay
Glanzstoff Bohemia
Lafarge Cement
Lovochemie
město Most

Ministerstvo ŽP
Occam Consult
OHL ŽS
Regionální rozvojová agentura RRA Most
Rema Média
Salon Venuše
Saraya Wellness
Severní Energetická
ShineCat
Stavby sever
Studio IN
Terinvest
Tesasing
United Energy
Ústecký kraj


partners

Mlock volně spolupracuje na realizaci projektů a vizí s několika dalšími týmy a partnery.

2OOM
Attavena
Centrum Fotoškoda
Macroworld
Milo Homola motion design
MS studio
Ornita
PHB ART
Méandre

mlock occasionally cooperates on various projects with other freelancers, teams or business.

Ponte records
Saskia
Schola Humanitas
Sixty6
Studio detail
Tiskárna K&B
Ydiot
NAVOLNENOZE.cz
Offroad Safari


team


Jan Hodač
Roman Erlitz
Jiří Jakeš
Milo Homola
Jan Flaška
Magda Mašková
Michal Kováč
Martin Studecký
Anna Tovarová
Jana Hodačová

stále hledáme tvůrčí kreativně smýšlející profesionály do našeho mladého týmu, v případě zájmu o spolupráci kontaktujte na info@mlock.eu nebo přes naše facebook stránky
datum narození mlocka je 11.11. a každoročně se při této příležitosti neformálně setkáváme a vítáme nové členy do týmu, talenty, fanoušky nebo spolupracovníky :-)

creative director/photographer
design, webmaster
PR manažer
motion design, postprocess editing
creative design, audiovisual slideshow editing
manažerka Czech Beauty
camera, tech. support, programmer
video, film document
styling, make-up artist
consultant

Mlock is still looking for creative specialists and professionals to become part of his young team. If you desire to explore mlock agency send a contact via info@mlock.eu or facebook.


contact


Jan Hodač
info@mlock.eu
tel. +420 777 802 689

F facebook/mlock